Rosalie Bertell (1929-2012)

Rosalie var statistikar og hadde ein doktorgrad i biometikk frå 1966. Ho valde å arbeide for å hjelpe offer og…

Atomkraft og CO2-utslepp

Klimaendring og menneskeskapt CO2 – utslepp er eit globalt problem. Det blir i dag hevda frå mange hald at atomkraft…

Atomtransportar i Frankrike

Kartet under viser transportar av radioaktivt materiale med båt, jernbane og bil i Frankrike. Frankrike er atomland nummer ein med…