Rosalie Bertell (1929-2012)

Rosalie var statistikar og hadde ein doktorgrad i biometikk frå 1966. Ho valde å arbeide for å hjelpe offer og…