Atomkraft og CO2-utslepp

Klimaendring og menneskeskapt CO2 – utslepp er eit globalt problem. Det blir i dag hevda frå mange hald at atomkraft…

Atomtransportar i Frankrike

Kartet under viser transportar av radioaktivt materiale med båt, jernbane og bil i Frankrike. Frankrike er atomland nummer ein med…

Nøytronstråling i Tsjernobyl

35 år etter kjernekraftverket i Tsjernobyl i Ukraina eksploderte i verdas største kjernekraft- ulukke, ulmar fisjons-reaksjonar igjen i uranbrenselet som…

Small Modular Reactor

SMR (Small Modular Reactor) er ein reaktor med liten effekt. Utviklinga av denne typen reaktorar er ikkje noko nytt, men…