Atomkraft og CO2-utslepp

Klimaendring og menneskeskapt CO2 – utslepp er eit globalt problem. Det blir i dag hevda frå mange hald at atomkraft … Mer

Atomtransportar i Frankrike

Kartet under viser transportar av radioaktivt materiale med båt, jernbane og bil i Frankrike. Frankrike er atomland nummer ein med … Mer

Small Modular Reactor

SMR (Small Modular Reactor) er ein reaktor med liten effekt. Utviklinga av denne typen reaktorar er ikkje noko nytt, men … Mer

EDF i India

Fredag 24.april 2021 sende Eléctrisité de France (EDF) eit teknisk bindande kommersielt tilbod til sin partnar, atomselskapet NPCIL i India. … Mer