Atomkraft og CO2-utslepp

Klimaendring og menneskeskapt CO2 – utslepp er eit globalt problem. Det blir i dag hevda frå mange hald at atomkraft … Mer

Atomtransportar i Frankrike

Kartet under viser transportar av radioaktivt materiale med båt, jernbane og bil i Frankrike. Frankrike er atomland nummer ein med … Mer