Atomkraft og Covid-19

Covid-19 risikerer å forverre ein alt bekymringsfull situasjon på atomkraft området. I Frankrike slit dei med tap av kompetanse innan … Mer

Atomkraft i EU

Måndag 9. mars kom ei gruppe uavhengige ekspertar som gir råd til EU-kommisjonen om det grøne skiftet, med ei liste … Mer

Fukushimadagen 11. mars

I Paris blei det arrangert ein stor demonstrasjon på Place de la République 11. mars for å markere 9 års … Mer

Evas atomblogg

Er atomkraft ein del av energimiksen for å redusere klimagassutsleppa? Mange hevdar det i desse dagar. Women’s International League for … Mer